อัตราค่าบริการ

คลินิกทันตกรรมวิลเด็นท์ (Will Dent Dental Clinic)
คลินิกทันตกรรมครบวงจร ดูแลฟันสวย ส่งต่อรอยยิ้มที่มั่นใจ

X-ray ระบบ Digital
รายการ ค่ารักษา
X-Ray Bitewing 200 บาท
X-Ray Periapical film 200 บาท
X-Ray Panoramic 900 บาท
X-Ray Cephalometric 900 บาท
ทันตกรรมจัดฟัน
รายการ ค่ารักษา
จัดฟันแบบ โลหะ (แบบเหมาจ่าย) 36,000 (45,000) บาท
จัดฟันแบบ โลหะ (แบบผ่อน) 38,000 – 45,000 บาท

จัดฟันแบบ DAMON Q

– ชำระงวดละ 5,000 บาท 3 ครั้ง

– ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 15 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท

Case 60,000 เหมาจ่าย 55,000 บาท

จัดฟันแบบ DAMON CLEAR

– ชำระงวดละ 8,500 3 ครั้ง

– ปรับเครื่องมือจัดฟัน * 15 ครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท

Case 70,000 เหมาจ่าย 65,000 บาท

จัดฟันแบบใส crystal smile

จัดฟันแบบใส crystal smile correct 6 คู่ 18,000 บาท

– จัดฟันแบบใส crystal smile moderate 20 คู่ 59,000 บาท

– จัดฟันแบบใส crystal smile comprehensive 36 คู่ 89,000 บาท

18,000 – 89,000 บาท

Retainer

– Retainer แบบใส รุ่นStandard คู่ละ 3,000 บาท

– Retainer แบบใส รุ่นUnbreak แบบแข็งแรงกว่าปกติ พังยาก คู่ละ 5,000 บาท

– Retainer แบบลวด รุ่นไร้เหงือก พูดชัดขึ้น ใส่สบาย คลุมเหงือกน้อย คู่ละ 3,500 บาท

– Retainer แบบลวด รุ่นClassic ทนทาน พังยาก คู่ละ 3,500 บาท

– Retainer แบบลวด รุ่นแบร๊คเก็ต ใส่แล้วเหมือนยังจัดฟันอยู่ เปลี่ยนสียางได้ คู่ละ 5,900 บาท

– เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟัน ซี่ 500 บาท

500 – 5,900 บาท

จัดฟันแบบใส INVISALIGN

จัดฟันแบบใส INVISALIGN EXPRESS (7คู่) 50,000 บาท

จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITE (14คู่) 95,000 บาท

– จัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE (26คู่) 129,000 บาท

– จัดฟันแบบใส INVISALIGN COMPREHENSIVE (unlimited) 149,000 บาท

50,000 – 149,000 บาท
ถอดอุปกรณ์จัดฟัน พร้อมขัดกาวจัดฟันทั้งปาก 2,000 บาท
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
รายการ ค่ารักษา
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 800 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันแท้ (sealant) 700 บาท
อุดฟันน้ำนมร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 1,000 บาท
อุดฟันแท้ร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 1,300 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน 800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน 1,600 บาท
ครอบฟันโลหะ (Stainless steel crown) 3,500 บาท
ครอบฟันสีขาว (Zirconia crown)

7,500 – 9,000 บาท

รักษารากฟันน้ำนม (Pulpotomy) 2,500 บาท
รักษารากฟันน้ำนม (Pulpectomy) 3,500 บาท
ถอนฟันน้ำนมฉีดยาชา 700 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม 3,500 – 6,000 บาท
EF line 9,500 บาท
ทันตกรรมหัตถการ
รายการ ค่ารักษา
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน 800 – 900 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน 1,600 – 1,700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน 2,400 – 2,500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน 2,700 – 3,000 บาท
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
รายการ ค่ารักษา
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Porcelain Veneer)  12,000 บาท
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน ช่องละ 2,500 บาท
ฟอกสีฟันในคลินิก Cool light 4,900 บาท
ฟอกสีฟัน Home bleaching รวมถาดฟอกสีฟัน ( น้ำยา 1 หลอด ) 3,000 บาท
น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleaching หลอดละ 1,000 บาท
ถาดฟอกสีฟัน บนและล่าง 2,000 บาท
ศัลยกรรมในช่องปาก
รายการ ค่ารักษา
ถอนฟันแท้

800 – 1,000 บาท

ถอนฟันคุด 1,500 – 2,000 บาท
ผ่าฟันคุด 2,500 – 5,000 บาท
ผ่าฟันฝังชนิดยาก (embed) 6,000 – 8,000 บาท
กรอแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก (alveoloplasty) 1,500 – 5,000 บาท
ตัดไหม / ล้างแผล 300 บาท
ทันตกรรมปริทันต์
รายการ ค่ารักษา
ขูดหินปูน 900-1,200 บาท
เกลารากฟัน 2,000-3,000 บาท
AIR FLOW ขจัดคราบ ชา กาแฟ บุหรี่ 1,000 บาท
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก และ กระดูก เพื่อเพิ่มความสวยงามแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก
( Esthetic Crown Lengthening )
5,000 บาท
งานเอนโดดอนท์
รายการ ค่ารักษา
รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้า 7,000 บาท
รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย 7,500 – 9,500 บาท
รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ 10,000 – 12,000 บาท
ทันตกรรมประดิษฐ์
รายการ ค่ารักษา
ฟันปลอม ชนิดถอดได้
– ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิก 10,000 – 15,000 บาท
– ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP)เริ่มต้น เริ่มต้น 3,000 บาท
ซี่ต่อไปคิดซี่ละ 500 บาท
– ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD)

เริ่มต้น 7,500 บาท

ซี่ต่อไปคิดซี่ละ 500 บาท

– ซ่อมฟันปลอม 1,500 บาท
ฟันปลอม ชนิดติดแน่น
– ปักเดือย : ฟันหน้า ( Post & Core ) 4,000 บาท
– ปักเดือย : ฟันหลัง ( Post & Core ) 6,000 บาท
– ก่อแกนฟัน ( Core build-up ) 3,000 บาท
– ครอบฟันโลหะ (Full metal crown) 9,000-20,000 บาท
– ครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ (PFM Crown) 9,000-18,000 บาท
– ครอบฟันเซรามิก (All Ceramic Crown) 

13,000-17,000 บาท

ทันตกรรมรากเทียม
รายการ ค่ารักษา
รากฟันเทียม (Implant) 39,000 บาท