หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. กัญญาภัทร คันธเสน (หมอแก้ว)

ทพญ. กัญญาภัทร คันธเสน (หมอแก้ว)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

2559: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561: ประกาศณียบัตรสถาบันสอนจัดฟัน AOS

2563: ประกาศณียบัตรสถาบันสอนจัดฟัน BOC