หน้าหลัก 9 ทีมทันตแพทย์ 9 ทพญ. สโรชา ถาวรเศรษฐ (หมอบัว)

ทพญ. สโรชา ถาวรเศรษฐ
(หมอบัว)

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา

2557: ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย