คนที่มีปัญหาฟันซ้อน ฟันเก IPR คือ การจัดฟันด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ฟันกลับมาเรียงตัวสวยงาม คงจะรู้กันดีว่า ในบางครั้งทันตแพทย์อาจจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างฟัน และทำให้ฟันสามารถเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากการถอนฟันแล้วการทำ IPR ก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้มีช่องว่างมากขึ้นได้โดยที่อาจไม่จำเป็นต้องถอนฟัน แล้วใช่อันเดียวกับการกรอฟัน หรือตะไบฟันไหม บทความนี้มีคำตอบ

IPR คือ อะไร ?

Interproximal Reduction หรือ IPRคือการกรอตัดแต่งผิวเคลือบฟัน (Enamel) ด้านข้างของฟันแต่ละซี่ออก เพื่อสร้างช่องว่างระหว่างฟัน โดยจะทำการกรอฟันออกไม่เกินครึ่งหนึ่งของผิวเคลือบฟัน หรือประมาณ 0.2 – 0.5 มิลลิเมตร ต่อผิวฟันหนึ่งด้านเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ผิวเคลือบฟันจะหนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร จึงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อฟัน การทำ IPRนั้นเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากกว่าการถอนฟัน เพราะทันตแพทย์สามารถกำหนดช่องว่างของฟันได้อย่างแม่นยำ สามารถสร้างช่องว่างได้รวมกันมากถึง 5 มิลลิเมตร ซึ่งอาจช่วยให้จัดฟันได้โดยไม่ต้องถอนฟัน อย่างไรก็ตาม หากต้องพื้นที่มาก หรือผู้จัดฟันมีผิวเคลือบฟันที่บางมาก ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ถอนฟันแทน

ทำไมต้องสร้างช่องว่างระหว่างฟันก่อนจัดฟัน

การจัดฟันให้ฟันเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น จะต้องมีที่ว่างบนขากรรไกรก่อน เพื่อให้ฟันที่อยู่ผิดตำแหน่งสามารถเคลื่อนไปอยู่ในที่ว่างนั้นแทนได้ ด้วยเหตุนี้ทันตแพทย์จึงต้องทำการสร้างช่องว่างระหว่างฟันขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนและระหว่างการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์

ข้อดีของการทำ IPR คือ

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นว่า การทำ IPR จะช่วยเพิ่มช่องว่างระหว่างฟันได้ จึงช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จัดฟันใส Invisalign หรือการจัดฟันแบบโลหะ สามารถจัดฟันได้โดยที่ไม่ต้องถอนฟัน หรือลดจำนวนฟันที่ต้องถอนลงได้ โดยเฉพาะในผู้ที่มีฟันซ้อนเกมาก ๆ

วัตถุประสงค์อื่น ๆ  ที่สามารถทำด้วย IPR

นอกจากช่วยในการจัดฟันแล้ว การทำ IPR ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างมาก เช่น

  • ช่วยตกแต่งรูปร่างของฟันที่มีขนาดกว้างเกินไป หรือรูปร่างไม่สมส่วน ให้กลับมามีรูปร่างที่สวยงามมากขึ้น

  • ช่วยลดขนาดของฟันลง เพื่อให้ฟันบนและฟันล่างสมดุลกันการมากขึ้น สามารถสบฟันได้ดีขึ้น

  • ช่วยลดขนาดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟัน (Black Triangle) ลงได้

การทำ IPR เจ็บไหม?

การทำ IPR ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ เพราะไม่มีปลายประสาทอยู่ในผิวเคลือบฟัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ทำการกรอฟัน หรือตะไบฟันอาจรู้สึกถึงการสั่น หรือได้ยินเสียงของเครื่องมือได้

การทำ IPR สามารถสังเกตเห็นชัดไหม?

การทำ IPR จะกรอฟันด้านข้างออกไปในระดับที่เล็กมาก ๆ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามเปล่า ยกเว้นว่าคุณจะตั้งใจมองในระยะที่ใกล้มาก ๆ ทั้งนี้หลังจากที่ใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign แล้ว ก็แทบจะมองไม่เห็นช่องว่างใด ๆ แม้ว่าจะก้มลงมาดูใกล้ ๆ ก็ตาม