หลังจากที่เราจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การจัดฟันแบบโลหะ หรือการจัดฟันแบบใส จะต้องใส่อุปกรณ์ช่วยประคองฟันไม่ให้เคลื่อนที่อย่างรีเทนเนอร์ (Retainer)  ตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะไม่อย่างนั้นอาจทำให้เกิดฟันล้มหลังจัดฟันได้

ลืมใส่รีเทนเนอร์ ต้นเหตุของฟันล้มหลังจัดฟัน

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จเรียบร้อย ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์วางแผนการรักษาไว้ และเรียงตัวอย่างสวยงามแล้ว ถึงยังต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือรีเทนเนอร์ติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร หรือแปรงฟัน นั่นก็เพราะว่า ในช่วงแรกหลังจากจัดฟันเสร็จ เนื้อเยื่อภายในช่องปากยังคงปรับตัวเข้ากับฟันที่ถูกจัดเรียงตำแหน่งใหม่ไม่ได้ ทำให้เสี่ยงที่ฟันจะเคลื่อน หรือล้มได้ง่ายกว่าปกติ จึงจำเป็นที่จะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาเพื่อช่วยคงสภาพฟันไว้จนกว่าที่เนื้อเยื่อจะปรับตัวได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในคนที่ลืมใส่รีเทนเนอร์บ่อย ๆ หรือไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนดก็จะทำเกิดฟันเคลื่อนกลับไปยังตำแหน่งที่ถูกจัดเรียงไว้ แล้วทำให้เกิดฟันล้มนั่นเอง

ทำอย่างไรไม่ให้ฟันเคลื่อนหลังการ

วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ฟันล้ม หรือฟันเคลื่อนหลังจากจัดฟันก็คือการใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังจากจัดฟันเสร็จ 

สำหรับระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์นั้น ผู้ที่เพิ่งจัดฟันเสร็จใหม่ ๆ จะต้องใส่รีเทนเนอร์ติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร หรือทำความสะอาดฟันและช่องปาก เป็นระยะเวลา 1 – 2 ปี และเมื่อเนื้อเยื่อในช่องปากเริ่มปรับตัวได้แล้ว จึงค่อย ๆ ลดระยะเวลาใส่รีเทนเนอร์ลงเรื่อย ๆ จนเหลือแค่เฉพาะเวลานอน

เราจำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตเพื่อป้องกันฟันเคลื่อน ฟันล้มไหม?

หากคุณต้องการรักษาสภาพฟันให้เรียงตัวสวยอยู่เหมือนเดิม การใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำตลอดชีวิต ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะไม่สามารถทำได้ หรือกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะหลังจากที่เนื้อเยื่อปรับตัวเข้ากับตำแหน่งฟันใหม่ได้แล้ว ระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์จะเหลือแค่ใส่เฉพาะตอนนอนเท่านั้น 

นอกจากนี้หากคุณต้องการใส่รีเทนเนอร์ในตอนเช้า ก็สามารถเลือกใส่รีเทนเนอร์แบบใสเพื่อไม่ให้คนเห็นเครื่องมือคงสภาพฟันได้อีกด้วย

 

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดฟันล้มหลังจัดฟัน

การแก้ไขฟันล้มหลังจัดฟัน จะแบ่งเป็น 2 กรณีหลัก ๆ คือ ฟันล้ม
1. หรือฟันเคลื่อนเล็กน้อย : ในกลุ่มนี้จะยังคงสามารถใส่รีเทนเนอร์ได้อยู่ แต่อาจจะรู้สึกคับ หรือแน่น สามารถแก้ไขได้ด้วยให้ทันตแพทย์ปรับขนาดรีเทนเนอร์แบบลวดให้ใหม่ หรือทำรีเทนเนอร์แบบใส่ใหม่ แล้วใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันอย่างเคร่งครัด
2. ฟันล้มจนไม่สามารถใส่รีเทนเนอร์ได้ : ในกลุ่มนี้จะต้องจัดฟันฟันล้มใหม่เท่านั้น ซึ่งสามารถเลือกจัดฟันได้ทั้งจัดฟันแบบโลหะ และจัดฟันแบบใส Invisalign