⭐️โปรโมชั่นรากฟันเทียมเริ่มต้น 39,000 บาท/ซี่ ⭐️
(จากปกติ 50,000 บาท) ⁣⁣

🦷 รากฟันเทียม คืออะไร 🦷
รากฟันเทียม คือคำตอบสุดท้าย สำหรับผู้ที่ต้องการปิดช่องว่างระหว่างฟันเพื่อให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาฟันล้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการใส่รากฟันเทียมนั้นมีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่าฟันแท้ หากดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดและเข้ารับการตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอ

สามารถแบ่งชำระสบายๆได้ 2 งวด 💸

📌 ราคานี้รวมรากฟัน+ ครอบฟันแล้ว
📌 ดูแลโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง