โปรโมชั่น💖อยากมีฟันสวยแบบดารา
ราคาพิเศษสุดปัง Composite veneer🎉
✨เพียงซี่ละ 2,500.- ปกติ 3,500.-

แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
✨ปิดช่องว่างฟันห่าง
✨แก้ไขฟันซ้อน ฟันสั้น
✨ปรับรูปร่างฟัน
✨เลือกความขาวได้