คอฟันสึกคืออะไร?
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟันที่พบได้บ่อย ๆ เกิดจากการสูญเสียผิวเคลือบฟันบริเวณคอฟัน ซึ่งเป็นส่วนของรอยต่อระหว่างตัวฟัน รากฟัน และขอบเหงือก จนเกิดร่องลึกขึ้นมา โดยระดับการสึกบริเวณคอฟันนั้น จะมีตั้งแต่สึกเล็กน้อย สึกถึงเนื้อฟัน ไปจนสึกถึงโพรงประสาทฟันเลย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคอฟันสึก
“การแปรงฟันผิดวิธี” เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดรอยสึกที่คอฟัน โดยในทุก ๆ ครั้งที่เราแปรงฟันแรงเกินไป ร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดฟันเนื้อหยาบมาก ๆ หรือใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง ลงไปที่บริเวณร่องเหงือก จะทำให้ชั้นเคลือบฟันที่คอยปกป้องเนื้อฟันอยู่ค่อย ๆ ถูกทำลายไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไปถึงเนื้อฟัน แล้วทำให้เนื้อฟันถูกทำลาย และเกิดรอยสึกที่คอฟันขึ้นมานั่นเอง

ลักษณะอาการที่ตามมาจากคอฟันสึก
ในระยะแรกที่เกิดรอยสึกที่คอฟัน มักจะไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อรอยสึกถึงเนื้อฟันแล้วจะทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมา โดยเฉพาะในเวลาที่รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ หรือสัมผัสกับอากาศ นอกจากนี้ยังทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ง่ายอีกด้วย

การสึกบริเวณคอฟันนั้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรรักษาด้วยการอุดคอฟันตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะถ้าหากรอยสึกลึกไปจนถึงโพรงประสาทฟันก็อาจส่งผลให้เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันเกิดการอักเสบจนลุกลามไปถึงรากฟันได้ อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างฟันทั้งซี่ และอาจจำเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้งไป

ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกต้อง
เพื่อให้คุณสามารถแปรงฟันได้ถูกวิธี เรามีขั้นการแปรงฟันที่ถูกต้องมาฝาก ดังนี้

1. ฟันด้านนอก : ให้วางขนแปรงเข้าหาฟัน โดยให้ปลายขนแปรงอยู่บริเวณขอบเหงือก เอียงทำมุม 45 องศากับตัวฟัน หลังจากนั้นให้ขยับขนแปรงไปมาในระยะสั้น ๆ ไม่เกินครึ่งซี่ฟัน แล้วปัดขนแปรงขึ้นในฟันล่าง ปัดลงในฟันบน โดยแต่ละซี่ควรทำครั้งละ 8 – 10 ครั้ง
2. ฟันด้านใน : วางขนแปรงบริเวณขอบเหงือก แล้วแปรงฟันในลักษณะเดียวกับที่แปรงฟันด้านนอก
3. ฟันด้านบดเคี้ยว : วางขนแปรงบริเวณด้านบนเคี้ยวของฟัน แล้วถูไปมาในแนวหน้าหลังทั้งฟันบนและฟันล่าง
4. ฟ้าหน้าด้านใน : วางแปรงสีฟันในแนวตั้ง โดยใช้ปลายแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่ เน้นขยับที่บริเวณปลายขนแปรง ทั้งฟันบนและฟันล่าง
5. แปรงลิ้น : ใช้แปรงสีฟันปัดจากโคนลิ้นมาทางปลายลิ้น ประมาณ 10 ครั้ง
หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วอย่าลืมใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟัน และบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากได้

ในกรณีที่มีอาการเสียวฟัน สามารถใช้ยาสีฟัน หรือน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม (Potassium) หรือสตรอนเทียม (Strontium) เพื่อลดอาการเสียวฟันได้ นอกจานี้คุณควรตรวจสุขภาพฟันและขูดหินปูนทุก ๆ 6 -12 เดือน เพื่อการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีที่สุด