การจัดฟันเด็กเริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

สามารถเริ่มต้นจัดฟันเด็กได้ ตั้งแต่อายุ 7 – 10 ปี หรือในกรณีที่เด็กมีฟันซ้อน ฟันเก หรือฟันห่าง ที่ส่งผลต่อความมั่นใจ การพูดออกเสียง และการทำความสะอาดฟันของลูกน้อย กระทบต่อสุขภาพภายในช่องปาก รวมถึงมีปัญหาความผิดปกติของการสบฟัน หรือตำแหน่งขากรรไกรที่ผิดปกติ ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบดูแลรักษาตั้งแต่ตอนที่เค้ายังเป็นเด็ก อาจทำให้เกิดปัญหาคางยื่น หรือหน้าเบี้ยวได้ในอนาคต และทางเลือกในการรักษาอาจเป็นการผ่าตัด หรือการรักษาที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นได้ ซึ่งโดยหลัก ๆ การจัดฟันในเด็กนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน ดังนี้
1. Interceptive Treatment : เป็นช่วงระยะการจัดฟันในเด็ก เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความผิดปกติภายในช่องปากบางอย่างให้มีน้อยลงหรือหมดไป

2. Comprehensive Treatment : เป็นช่วงระยะการจัดฟันในเด็กหรือวัยรุ่นที่มีฟันแท้ขึ้นแล้ว และจัดเพื่อแก้ไขปัญหาฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันเด็ก

เครื่องมือการจัดฟันในเด็กนั้นขึ้นอยู่กับทันตแพทย์พิจารณาจากปัญหาของฟัน ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องมือที่ใช้นั่นจะเป็น “เครื่องมือขยายขากรรไกร” โดยจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ เครื่องมือแบบติดแน่น และ เครื่องมือแบบถอดได้ ติดอยู่ที่กลางเพดานปาก ใช้ขยายขากรรไกรบนที่แคบให้กว้างขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับขากรรไกรล่าง และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเรียงฟันให้เรียงสวย

การเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่ สำหรับจัดฟันในเด็ก

การจัดฟันในเด็กนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน หรือสามารถทำได้เมื่อมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกจัดฟัน สามารถเริ่มต้นปรึกษากับทันตแพทย์เด็ก เพื่อขอรับคำปรึกษาเรื่องการจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะเริ่มต้นตรวจสุขภาพปาก ฟัน และขากรรไกรอย่างละเอียด ด้วยการเอกซเรย์ เพื่อให้สามารถเห็นตำแหน่งของโครงสร้างฟัน และวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจรักษาได้อย่างดีที่สุด

เลือก คลินิกจัดฟันเด็ก ที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณ

การจัดฟันเด็กนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฟันของเด็กได้ตรงจุดมากที่สุด รวมถึงเครื่องมือการจัดฟันที่เหมาะสมกับเด็ก สามารถเข้ามาพบทันตแพทย์ เพื่อให้ลูกของคุณเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะเรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟันและดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของเด็กโดยเฉพาะ พร้อมดูแลทุกเคสด้วยความใส่ใจ เพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงของลูกน้อยของทุกคน