สิทธิประกันสังคมรีบใช้ ก่อนหมดสิทธิ
ทำฟันฟรี 900 บาท/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 65 เท่านั้น
.
ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
✅ ใช้สิทธิได้สูงสุด 900 บาท
ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
✅ จำนวน 1-5 ซี่ เบิกจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
✅ จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
✅ ใช้สิทธิได้สูงสุด 4,400 บาท